soft-carrier Distribution

Groot assortiment
Eenvoudig winkelen
Snelle levering

Gegevensbescherming

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

soft-carrier GmbH
Bischofstrasse 6
D 54311 Trierweiler

Tel.: +49 651-82702-931
Fax: +49 651-83066
Email: info(at)softcarrier.com

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en hun verwerking (art. 15 DSGVO),
  • Corrigeren van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 DSGVO),
  • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 17 DSGVO),
  • Beperking van de gegevensverwerking, mits wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
  • Verzet tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
  • Overdraagbaarheid van gegevens, indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons heeft afgesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende instantie van de federale staat van uw woonplaats of de instantie die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de regelgevende instanties (voor de niet-publieke sector) met hun adressen is te vinden op:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Contactformulier

De aard en het doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op een individuele communicatie met u. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam in te voeren.
Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en achteraf te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel.

Rechtsgrond:

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

Door het invullen van het contactformulier willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt met het oog op het uitvoeren van precontractuele maatregelen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn de bestelverwerkers, indien van toepassing.

Opslagduur:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Indien er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Voorgeschreven of noodzakelijke beschikbaarsstelling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden van de aanvraag doorgeeft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

De aard en het doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in de verschillende browsers, gebruiken wij "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google") om de lettertypes op deze website weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier:: https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google-webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

De oproep van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het op dit moment ook onduidelijk is of en voor welke doeleinden - dat de exploitant in dit geval gegevens van Google verzamelt.

Opslagduur:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Webfonts.

Voor meer informatie over Google Web Fonts kunt u terecht op https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Verstrekking is vereist of noodzakelijk:

De verstrekking van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat het niet mogelijk is om de inhoud correct weer te geven met behulp van standaardlettertypen.

Intrekking van de toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een JavaScript-blokkering te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Maps

De aard en het doel van de verwerking:

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen in het datacentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het bezoeken van de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account.

Als u de toewijzing in uw profiel op Google niet wilt, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Opslagduur:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. In dit geval zult u echter niet of slechts beperkt gebruik kunnen maken van onze website.

Voorziening is vereist of noodzakelijk:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang weigert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw hernieuwde bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail.

 

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für externe Datenschutzbeauftragte (Version #2019-04-10).